Tọa độ boss sát thủ 2x đến 9x Võ lâm 1

Tọa độ boss sát thủ 2x - 9x
Server Mới Ra

Boss sát thủ có sẵn ở các map như sơn động, mê cung, với 8 đẳng cấp khác nhau boss sát thủ là thử thách với mọi người chơi ở nhiều cấp độ. Nhằm giúp các bạn thuận tiện săn boss chúng tôi sẽ giới thiệu tọa độ boss sát thủ từ 2x đến 9x trong Võ lâm 1.

Các loại boss sát thủ

Boss sát thủ được chia làm 8 đẳng cấp khác nhau, từ dễ đến khó kéo dài từ 2x đến 9x. Chúng ta sẽ hoàn thành max là 8 nhiệm vụ liên quan đến loại boss này.

Các đẳng cấp của boss sát thủ
Các đẳng cấp của boss sát thủ

Tiếp nhận nhiệm vụ ở đâu?

Để thực hiện nhiệm vụ boss sát thủ anh em đến gặp NPC Nhiếp Thí Trần ở tất cả các thành thị đều có. Có sẵn tọa độ NPC Nhiếp Thí Trần ở các thành thị để anh em tiện di chuyển đến.

Thành thị Tọa độ
Thành Đô (401, 310)
Phụng Tường (188, 199)
Biện Kinh (205, 190)
Lâm An (171, 188)
Đại Lý (196, 201)
Tương Dương (189, 200)
Dương Châu (212, 185)

Cách thực hiện nhiệm vụ

Khi đến npc nhiệm vụ, di chuyển đến vị trí xuất hiện boss, giết boss để nhận thưởng. Phím F12 xem thêm thông tin chi tiết về nhiệm vụ (nếu quên). Sau khi giết boss thành công tự động nhiệm vụ hoàn thành, không cần quay lại Npc.

Tọa độ boss sát thủ 2x - 9x

Nếu không muốn làm nhiệm vụ có thể hủy bỏ, tuy nhiên nếu nhận nhiệm vụ boss sát thủ phải hoàn thành mới có thể nhận thêm nhiệm vụ mới.

Phần thưởng

Người chơi sẽ nhận tưởng bằng exp (điểm kinh nghiệm) và nhận thêm lệnh bài sát thủ, rơi thêm các vật phẩm như trang bị Hoàng Kim Thiên Hoàng Long Khí, trang bị Hoàng Kim An Bang, Định Quốc, trang bị Hiệp Cốt Nhu Tình, Tinh Hồng Bảo Thạch, Thủy Tinh…

Các tọa độ boss sát thủ

Tọa độ boss sát thủ 2x

Tên Boss Tọa độ boss
Phục Lưu Mê Cung
Trác Lãnh Cầm 193,184
Tiêu Thiên Ngạo 177,189
Mục Minh Kiệt 205,193
Tất Vưu Phóng 217,19
Kiếm Các Trung Nguyên
Lục Cửu U 200,189
Bộ Hiêu Trần 214,196
Dục Kiếm Thu 225,191
Thiệu Hoa Dung 223,171
Bạch Thuỷ Động
Quan Tử Mạc 210,196
Bành Thục Hải 200,192
Bích Phù Bình 197,199
Trượng Lãnh Sơn 199,205
Khoả Lang Động
Tiêu Kiếm Tuyết 189,192
Kha Thiếu Gia 195,18
Chưởng Bát Phương 215,189
Mộng Ất Phi 212,199
Mãnh Hổ Động
Tư Đồ Tuyệt Chuỷ 224,22
Thượng Quan Lãng 214,207
Dương Thanh Ẩn 203,196
Nguỵ Chiếm Thân 213,2

Tọa độ boss sát thủ 3x

Tên Boss Tọa độ boss
Kim Quang Động
Diêu Thủ Thu 197,187
Bá Phách Đông 219,203
Lương Tư Nam 218,185
Trác Thất Lang 192,18
Bạch Vân Động
Kiều Đỉnh Thiên 215,199
Trọng Vô Cực 223,19
Khí Cầm Sĩ 236,2
Đinh Văn Dục 215,209
Yến Tử Động
Phong Ngũ Ấn 171,219
Khang Bất Hối 180,209
Phương Dực Viêm 206,204
Trữ Tâm Cuồng 202,22
Dược Vương Động Tầng 1
Kinh Phụ Sanh 196,204
Hoắc Trấn Phi 194,201
Quản Vô Yếm 207,204
Diệp Vĩnh Ân 204,199
Vũ Di Sơn
Âu Chí Phong 156,185
Độc Cô Hiệp 114,166
Hống Phù Nhai 120,169
Nghê Đại Châu 180,198

Tọa độ boss sát thủ 4x

Tên Boss Tọa Độ
Kinh Hoàng Động
Du Thán Giang 202,217
Hạ Hùng Phi 180,211
Tống Vũ Phong 200,205
Lộ Thượng Nhân 219,226
Phụng Nhãn Động
Nhiệm Tôn Hành 220,201
Hàn Khanh Long 220,189
Trì Phẩm Chân 205,182
Giản Thiết Thối 190,183
Thần Tiên Động
Điêu Dị Đao 212,198
Đồ Tàn Sanh 221,192
Bàng Vô Tịnh 233,198
Lý Hoa Độ 221,207
Kê Quán Động
Thích Ảnh Sa 192,188
Nguy Nhân Tử 191,174
Cố Viễn Hề 211,185
Tạng Đình Cốc 207,193
Kiến Tính Phong Sơn Động
Diêm Tự Hữu 217,185
Đàm Hoàng Bạo 226,19
Thạch Cố Kiều 201,193
Ưng Thái Hiệp 192,181

Tọa độ boss sát thủ 5x

Tên Boss Tọa Độ
Tín tướng tự hậu viện địa đạo mê cung
Mạnh Đạp Hồng 224,198
Yên Tức Hận 215,194
Hoắc Thanh Sương 212,2
Miên Tư Đạo 222,204
Hưởng Thuỷ Động
Tiếu Vọng Thâu 224,202
Cảo Nãi Khoát 237,205
Mạnh Tử Vũ 244,211
Đường Nghĩa Chi 258,201
Thiên tâm Động
Lũ Vi Thiện 199,183
Lỗ Tranh Tranh 190,197
Sử Tiêu Sơn 204,187
Tây Môn Vô Giới 213,194
Đáy Động Đình Hồ
Giới Tình Chỉ 215,202
Lôi Ảo Khách 212,207
Diệp Ngũ Long 229,202
Tiết Tiểu Bá 207,199
Ngọc Hoa Động
Mậu Tuất Nhung 215,21
Dương Diệm Quân 221,2
Du Tiêu Cường 192,194
Cô Dự Sưu 185,216

Tọa độ boss sát thủ 6x

Tên Boss Tọa Độ
Trúc Ti Động Tầng 1
Uông Thệ Thuỷ 190,202
Yến Lưu Sanh 195,2
Tang Thương Hải 184,203
Bồ Thập Tam 189,206
Tường Vân Động Tầng 2
Hậu Khất Kiếm 208,188
Hầu Yên Tân 191,194
Thiệu Thất Sát 207,196
Du Vạn Lí 210,203
Lưu Tiên Động Tầng 2
Cừu Doãn Sam 190,184
Thượng Quan Chất 195,193
Tái Viễn Bạc 212,189
Tưởng Huyền Viễn 194,188
Tuyết Báo Động Tầng 4
Khuất Lộc Vinh 192,206
Lư Quán Bắc 195,205
Giải Quy Nam 199,207
Tùng Vô Ảnh 203,2
Dương Giác Động
Lạc Thê Thanh 191,19
Bạch Thương Nham 206,184
Biện Lưu Thiện 221,199
Thái Tinh Thần 207,209

Tọa độ boss sát thủ 7x

Tên Boss Tọa Độ
Lão hổ động
Hống linh ti 200,2
Tào nhân phủ 213,203
Trình phúc ba 197,21
Đặng an khuê 194,206
Linh cốc động
Ứng khiếu phong 208,195
Phạm triều sương 219,198
Phùng song dực 198,203
Phó khâu tu 201,19
Thanh loa đảo sơn động
Lạc long hiền 222,203
Cổ thanh dương 203,193
Quan thiên vấn 212,189
Hạ thiếu hùng 244,205
Đại Tù động
Tô cổ ngâm 203,195
Hồ nhất lang 225,2
Huỳnh vạn kiếp 198,202
Giang trầm nhạn 195,186

Tọa độ boss sát thủ 8x

Tên Boss Tọa Độ
Băng Hà Động
Diệp Ức Anh 221,2
Lạc Nhĩ Kim 206,199
Mạc Nam Trúc 212,207
Tần Tư Du 229,21
Nhan Thạch Động
Cô Vô Thường 218,187
Liễu Tứ Gia 231,201
Thí Đại Thiếu 219,201
Tôn Văn Bưu 209,196
Phù Dung Động
Đồng Bất Phúc 193,177
Đường Bác Văn 214,182
Đào Đảo Chủ 201,196
Điền Vô Đạo 189,166
Lưỡng Thuỷ Động
Viên Niệm Tịch 199,194
Trịnh Trác Quần 203,185
Chương Nguyên Sùng 212,189
Tạ Trọng Hầu 211,201
Dược Vương Động Tầng 3
Vu Cửu Đồ 192,297
Viên Thiên Thọ 191,203
Nhạc Thượng Côn 205,195
Thiêm Phúc Vân 204,203

Tọa độ boss sát thủ 9x

Tên Boss Tọa Độ
Tiến Cúc Động
Giả Giới Nhân 205,204
Trịnh Cửu Nhật 205,191
Chu Sở Bá 217,2
Trang Minh Trung 201,197
Mê Cung Sa Mạc
Cam Chánh Cô 198,207
Vũ Nhất Thế 157,202
Dương Phong Dật 181,211
Hà Sinh Vong 178,194
Xi Vưu Động
Tằng Chỉ Oán 213,199
Vệ BiênThành 219,195
Cố Thủ Đằng 228,199
Chư Cát Kinh Hồng 204,197
Trường Bạch Sơn Nam Lộc
Phan Ngạt Nhân 156,187
Liên Kinh Thái 185,171
Bảo Triệt Sơn 161,163
Vạn Hồ Tinh 139,16
Mạc Cao Quật
Trử Thiên Mẫn 152,171
Đoạn Lăng Nguyệt 215,172
Tả Dật Minh 159,171
Nhậm Thương Khung 234,172

Lưu ý: Nếu không nhận nhiệm vụ tại Npc khi đánh boss sẽ chỉ có exp mà không có vật phẩm rơi.

Thông tin tọa độ boss sát thủ từ 2x đến 9x dành cho anh em đang làm nhiệm vụ này. Mong rằng thông tin trên giúp người chơi di chuyển thực hiện nhiệm vụ nhanh và nhận các phần thưởng tương xứng.

1/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *