Hướng dẫn mặc đồ ngũ hành Võ Lâm 1

cách mặc đồ ngũ hành đúng
Server Mới Ra

Trong các môn phái võ lâm đều tuân theo quy luật ngũ hành tương sinh tương khắc. Khi mặc đồ ngũ hành đúng cách giúp kích hoạt dòng ẩn trong trang bị, từ đó khai thác toàn bộ sức mạnh của trang bị. Cấp độ cũng chỉ một phần mà còn dựa vào trang bị và cách phối hợp từng trang bị với nhau. Sau đây là hướng dẫn cách mặc đồ ngũ hành võ lâm 1 chuẩn cho từng phái.

Ngũ hành phái & tương sinh tương khắc

Ngũ hành phái

Trong võ lâm, 5 ngũ hành tương ứng với 10 môn phái với các ngũ hành phái cụ thể:

Hệ Kim: các phái Thiếu Lâm, Thiên Vương Bang.

Hệ Mộc: các phái Đường Môn, Ngũ Độc.

Hệ Thủy: các phái Nga My, Thúy Yên.

Hệ Hỏa: các phái Cái Bang, Thiên Nhẫn.

Hệ Thổ: các phái Võ Đang, Côn Lôn.

Tương sinh các phái

Mộc sinh Hỏa

Hỏa sinh Thổ

Thổ sinh Kim

Kim sinh Thủy

Thủy sinh Mộc

Ví du: Cái bang (hệ Hỏa) thường đi với Ngũ độc, Đường môn (hệ Mộc)

Tương khắc các phái

Hệ Mộc khắc chế Thổ

Hệ Thổ khắc chế Thủy

Hệ Thủy khắc chế Hỏa

Hệ Hỏa khắc chế Kim

Hệ Kim khắc chế Mộc

Ví dụ: Cái bang (hệ Hỏa) thường gặp bất lợi nếu gặp Nga My, Thúy Yên (hệ Thủy)

Mặc đồ ngũ hành võ lâm 1

Trang bị của môn phái sẽ được chia làm 5 cặp chính có mối quan hệ mật thiết với nhau:

Dây chuyền – Áo

Nón – Vũ khí

Giày – Nhẫn (trên)

Ngọc bội – Găng tay

Quần – Nhẫn (dưới)

mặc đồ ngũ hành

Nếu mặc đồ đúng ngũ hành theo hệ phái sẽ kích hoạt thêm thuộc tính ẩn của trang bị. Để dễ hiểu nếu Cái Bang mặc đúng các trang bị ngũ hành (5 hệ) sẽ tự động kích hoạt thêm dòng thuộc tính ẩn trang bị hệ Thổ (tương sinh Hỏa sinh Thổ). Tương tự các hệ phái khác cũng như trên.

Trang bị 1 sẽ kích hoạt cho trang bi 2, cứ liên tiếp như trên.

Nắm vững quy luật tương sinh tương khắc ngũ hành sẽ giúp các bạn trang bị đồ đúng cách, phát huy toàn bộ sức mạnh.

Mặc đồ ngũ hành Thiếu lâm, Thiên vương (Kim)

Thiếu lâm, Thiên vương (Kim) tuân theo thứ tự các cặp sau:

Dây chuyền – Áo  => đồ hệ Thổ

Nón – Vũ khí => đồ hệ Kim

Giày – Nhẫn (trên) => đồ hệ Thủy

Ngọc bội – Găng tay => đồ hệ Mộc

Quần – Nhẫn (dưới) => đồ hệ Hỏa

mặc đồ ngũ hành hệ kim
Mặc đồ ngũ hành hệ Kim

Mặc đồ ngũ hành Ngũ độc, Đường môn (Mộc)

Dây chuyền – Áo  => đồ hệ Thủy

Nón – Vũ khí => đồ hệ Mộc

Giày – Nhẫn (trên) => đồ hệ Hỏa

Ngọc bội – Găng tay => đồ hệ Thổ

Quần – Nhẫn (dưới) => đồ hệ Kim

Mặc đồ ngũ hành hệ mộc
Mặc đồ ngũ hành Ngũ độc, Đường môn (Mộc)

Mặc đồ ngũ hành Thúy Yên, Nga my (Thủy)

Dây chuyền – Áo  => đồ hệ Kim

Nón – Vũ khí => đồ hệ Thủy

Giày – Nhẫn (trên) => đồ hệ Mộc

Ngọc bội – Găng tay => đồ hệ Hỏa

Quần – Nhẫn (dưới) => đồ hệ Thổ

Mặc đồ ngũ hành (Thủy)
Mặc đồ ngũ hành Thúy Yên, Nga my (Thủy)

 

Mặc đồ ngũ hành Cái bang, Thiên nhẫn (Hỏa)

Dây chuyền – Áo  => đồ hệ Mộc

Nón – Vũ khí => đồ hệ Hỏa

Giày – Nhẫn (trên) => đồ hệ Thổ

Ngọc bội – Găng tay => đồ hệ Kim

Quần – Nhẫn (dưới) => đồ hệ Thủy

Mặc đồ ngũ hành Cái bang, Thiên nhẫn (Hỏa)
Mặc đồ ngũ hành Cái bang, Thiên nhẫn (Hỏa)

Mặc đồ ngũ hành Võ đang, Côn lôn (Thổ)

Dây chuyền – Áo  => đồ hệ hỏa

Nón – Vũ khí => đồ hệ Thổ

Giày – Nhẫn (trên) => đồ hệ Kim

Ngọc bội – Găng tay => đồ hệ Thủy

Quần – Nhẫn (dưới) => đồ hệ Mộc

Mặc đồ ngũ hành hệ thổ
Mặc đồ ngũ hành Võ đang, Côn lôn (Thổ)

Với linh thú

Với linh thú gồm có 5 món đồ như sau:

Đồ 1 : Yên Cương

Đồ 2 : Giáp

Đồ 3 : Nón

Đồ 4 : Hộ Uyển

Đồ 5 : Bàn Đạp

Các món trước sẽ kích cho món sau, ví dụ đồ 1 kích cho đồ 2…cứ thế cho đến hết.

Mặc đồ ngũ hành theo Vũ Khí

Đồ ngũ hành dựa theo vũ khí cũng có 5 hệ Kim Môc Thủy Hỏa Thổ với các vũ khí khác nhau. Tùy theo nhu cầu sử dụng, hệ ngũ hành mà chọn vũ khí đúng cách nhất.

Mặc đồ ngũ hành vũ khí hệ Kim

Đồ ngũ hành vũ khí hệ Kim: đặc điểm tăng STVL, kháng độc, phù hợp với các phái hệ ngoại công như:

Thiếu  lâm, Nga Mi…Các phái có thể dùng vũ khí hệ Kim như:

Thiếu Lâm theo Đao, bổng, quyền dùng vũ khí hệ Kim.

Nga mi kiếm: 9x có sẵn băng sát

Thúy yên đao: 9x có sẵn băng sát

Côn Lôn Đao: sử dụng vk hệ kim giúp tăng dmg.

Đường môn theo nỏ, phi đao, cửu cung có thể dùng vk hệ Kim.

Mặc đồ ngũ hành vũ khí hệ Mộc

Vũ khí hệ mộc đặc điểm như tăng độc nội và ngoại công, có khả năng kháng lôi. Các môn phái có thể dùng vũ khí hệ mộc như:

Ngũ độc đao và chưởng dùng vũ khí hệ mộc: + điểm độc ngoại công, kháng lôi

Đường môn: dùng vũ khí hệ Mộc cho săn boss.

Thúy Yên Đao: sử dụng vũ khí hệ Mộc cho việc săn boss nhiều hơn.

Mặc đồ ngũ hành vũ khí hệ Thủy

Full vũ khí hệ Thủy có đăc trưng: gây choáng, khả năng kháng hỏa, băng sát nội công và ngoại công, có rất nhiều phái có thể dùng được vũ khí hệ Thủy:

Võ đang kiếm giúp + băng sát ngoại công, kháng hỏa.

Nga mi chưởng giúp + băng sát nội công, kháng hỏa/choáng.

Thiên vương chùy – thương – đao.

Côn Lôn Đao giúp + băng sát ngoại công, choáng

Cái bang bổng giúp + băng sát ngoại công, kháng hỏa (choáng)

Ngũ độc đao hoặc Thiên nhẫn: + băng sát ngoại công, kháng hỏa (choáng)

Mặc đồ ngũ hành vũ khí hệ Hỏa

Các phái có thể dùng hệ Hỏa gồm có

Cái bang rồng.

Thiên Nhẫn đao.

Mặc đồ ngũ hành vũ khí hệ Thổ

Các phái dùng vũ khí hệ Thổ như Võ Đang Quyền và Côn Lôn Kiếm.

Các trang bị như:

Vũ khí thổ

Nón thổ

Áo hỏa

Dây chuyền hỏa

Giày kim

Đai mộc

Bao tay + ngọc bội thủy

Nhẫn Kim

Nhẫn mộc

Như vậy anh em đã biết cách mặc đồ ngũ hành các hệ kim mộc thủy hỏa thổ trong võ lâm 1 rồi đúng không? Mặc đúng trang bị giúp kích hoạt dòng ẩn và phát huy toàn bộ sức mạnh của trang bị. Dựa vào ngũ hành tương sinh tương khắc để chơi game hiệu quả hơn.

Theo GamePrivate 4u

Đánh giá nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *