Điểm lưu rương Võ lâm 1 (Jx1) chuẩn

Server Mới Ra

Lưu rương võ lâm 1 là công việc đơn giản giúp người chơi thuận tiện hơn, không mất pt cũng như tốn thời gian di chuyển qua các map. Nếu đang chơi lại võ lâm 1 ở các phiên bản private chắc chắn có nhiều bỡ ngỡ. Đừng lo cùng gameprivate4u đọc lại những điểm lưu rương Võ lâm 1 khi làm nhiệm vụ hoặc train quái, săn boss nhé.

Cách lưu rương võ lâm 1

Hướng dẫn dành cho các anh em quên cách lưu rương, có thể do lâu ngày không chơi. Ai nhớ rồi thì hãy bỏ qua hướng dẫn này. Xem tiếp bảng bên dưới.

1. Đầu tiên thực hiện map muốn đến và thành thị tương ứng để lưu rương ở đó. (bảng tương ứng bên dưới)

điểm lưu rương võ lâm 1

Chẳng hạn muốn đến map Kiếm Các Tây Nam,lưu rương tại Thành Đô.

2. Di chuyển đến Thành Đô tìm NPC, sau đó di chuyển đến map Kiếm Các Tây Nam. Sau khi hoàn thành hoạt động ở đó như train,nhiệm vụ…phù về Thành Đô.

Rất đơn giản đúng không nào?

Nếu về thành rồi mà muốn quay ngược lại Kiếm Các Tây Nam thì chỉ việc tìm đến xa phu chọn trở lại địa điểm cũ.

Các điểm lưu rương võ lâm 1

Chúng tôi sẽ sắp xếp theo cấp độ, các map, các điểm lưu rương ở thành thị và các điểm lưu mới (nếu có) giúp các bạn tiện theo dõi.

Bảng lưu rương sắp xếp theo A đến Z.

Level Bản đồ  Điểm lưu rương cũ Điểm lưu mới
(Tạm thời)
Cấp độ 2x Kiếm Các Tây Nam Thành Đô
La Tiêu sơn Đại Lý
Kiếm Các Trung Nguyên Dương Châu
Vũ Lăng sơn Phượng Tường Tương Dương
Kiếm Các Tây Bắc Phượng Tường
Tần Lăng Phượng Tường
Cấp độ 3x Bạch Vân động Thành Đô
Vũ Di sơn Đại Lý
thổ phỉ động Đại Lý Tương Dương
Thục Cương sơn Dương Châu Tương Dương
Phục Ngưu sơn Đông Dương Châu
Tuyết Báo động tầng 1 Dương Châu
Yến tử động Phượng Tường
Tần Lăng Phượng Tường
Miêu Lĩnh Phượng Tường
Kim Quang động Phượng Tường
Dược Vương động tầng 1 Biện Kinh
Khoái Hoạt Lâm Biện Kinh
Cấp độ 4x Thần Tiên động Thành Đô
Thanh Thành sơn Thành Đô
Điểm Thương động tầng 1 Đại Lý
Long Cung động Đại Lý
Điểm Thương động tầng 2 Đại Lý Tương Dương
Điểm Thương động tầng 3 Đại Lý Tương Dương
Điểm Thương sơn Đại Lý Lâm An
Phục Ngưu sơn Tây Dương Châu
Mật thất Thiếu Lâm Dương Châu
Mê cung Kê Quán động Dương Châu
Hoàng Hà Nguyên Đầu Dương Châu Biện Kinh
Tỏa Vân động Phượng Tường
Kinh Hoàng động Phượng Tường
Kiến Tính Phong sơn động Biện Kinh
Cấp độ 5x Hưởng Thủy động Thành Đô
Địa đạo hậu viện Tín Tướng tự Thành Đô
Nghiệt Long động Đại Lý
Ngọc Hoa động Đại Lý
Thiên Tầm Tháp tầng 1 Đại Lý Biện Kinh
Thiên Tầm Tháp tầng 2 Đại Lý Biện Kinh
ác Bá địa đạo Đại Lý Phượng Tường
Thiên Tâm động Dương Châu
Tường Vân động tầng 1 Tương Dương
Lưu Tiên động tầng 1 Tương Dương
Băng Huyệt động Biện Kinh
Thiết tháp tầng 1 Biện Kinh
Thiết tháp tầng 2 Biện Kinh
Thiết tháp tầng 3 Biện Kinh Phượng Tường
Đáy Động Đình hồ tầng 1 Nam Nhạc Trấn
Sơn động Ngự Hoa viên Lâm An
Cấp độ 6x Dương Giác động Đại Lý
Thiên Tầm Tháp tầng 3 Đại Lý Thành Đô
108 La Hán Trận Dương Châu
Mật đạo Nha môn Tương Dương Tương Dương
Tường Vân động tầng 2 Tương Dương
Tường Vân động tầng 3 Tương Dương Phượng Tường
Tường Vân động tầng 4 Tương Dương Phượng Tường
Lưu Tiên động tầng 2 Tương Dương Biện Kinh
Lưu Tiên động tầng 3 Tương Dương Biện Kinh
Lưu Tiên động tầng 4 Tương Dương
Thanh Loa đảo Nam Nhạc Trấn
Hoành sơn phái Nam Nhạc Trấn Tương Dương
Cấp độ 7x Trường Giang Nguyên Đầu Thành Đô
Long Nhãn động Đại Lý Thành Đô
Linh Cốc động Dương Châu Lâm An
Lão Hổ động Dương Châu
Lâm Du Quan Dương Châu
Tường Vân động tầng 5 Tương Dương Lâm An
Lưu Tiên động tầng 5 Tương Dương
Đại Tù động Phượng Tường
Tần Lăng tầng 2 Phượng Tường
Sơn Bảo động Phượng Tường Biện Kinh
Dược Vương động tầng 2 Biện Kinh
Thanh Loa đảo sơn động Nam Nhạc Trấn
Đào Hoa Nguyên Nam Nhạc Trấn
Cấp độ 8x Phù Dung động Thành Đô
Nhạn Thạch động Thành Đô Lâm An
Lưỡng Thủy động Đại Lý
Thanh Khê động Đại Lý
Vô danh động Đại Lý Lâm An
Dương Trung động Dương Châu
Cổ Dương động Dương Châu
Chân núi Trường Bạch Tương Dương
Vũ Lăng động Tương Dương
Băng Hà động Phượng Tường
Tần Lăng tầng 3 Phượng Tường
Phi Thiên động Biện Kinh
Dược Vương động tầng 3 Biện Kinh
Sa mạc địa biểu Lâm An
Cấp độ 9x Tiến Cúc động Dương Châu
Cán Viên động Dương Châu
Khoả Lang động Phượng Tường
Trường Bạch sơn Nam Phượng Tường
Trường Bạch sơn Bắc Biện Kinh
Dược Vương động tầng 4 Biện Kinh
Sa Mạc 1 Lâm An
Sa Mạc 2 Lâm An
Sa Mạc 3 Lâm An

 

Công Thức Ép Đồ Tím Võ Lâm 1 Thành Công Cao

Như vậy anh em đã nhớ điểm lưu rương võ lâm 1 (jx1) rồi đúng không? Nếu lâu ngày không chơi, nên ôn lại một chút về các map và các thành thị lưu rương giúp hoàn thành train,nhiệm vụ nhanh hơn.

Chúc anh em chơi game vui vẻ nhé.

Đánh giá nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *