Blood Castle (Huyết Lâu): Cấp độ đi, hướng dẫn hoàn thành NV

Server Mới Ra

Blood Castle (Huyết Lâu) là event trong game mu. Tương tự như Boss Kundun, dựa theo cấp độ của nhân vật mà sẽ đưa người chơi đến các tầng khác nhau. Khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi Mu Online sẽ nhận điểm kinh nghiệm và các phần thưởng khác.

Yêu cầu Blood Castle (Huyết Lâu)

 • Huyết Lâu chia thành 8 tầng căn cứ theo lv của nhân vật tham gia.
 • Áo tàng hình không thể thiếu khi tham gia Huyết Lâu – Blood Castle.
 • Áo tàng hình có được nhờ nói chuyện và kết hợp tại NPC Golbin tại Noria.

ép áo tàng hình

Ép áo tàng hình theo công thức bên trên

Vật Phẩm Rơi từ cấp độ/quái vật
Thánh Chỉ +1 / Nanh Máu +1 > Level. 2 (Spider)
Thánh Chỉ +2 / Nanh Máu +2 > Level. 32 (Ghost)
Thánh Chỉ +3 / Nanh Máu +3 > Level. 45 (Vepar)
Thánh Chỉ +4 / Nanh Máu +4 > Level. 57 (Death Cow)
Thánh Chỉ +5 / Nanh Máu +5 > Level. 68 (Silver Valkyrie)
Thánh Chỉ +6 / Nanh Máu +6 > Level. 76 (Blood Wolf)
Thánh Chỉ +7 / Nanh Máu +7 > Level. 84 (Bream Knight)
Thánh Chỉ +8 / Nanh Máu +8 > Level. 84 (Bream Knight)
 • Chúng ta cần tìm thánh chỉ, nanh máu và zen.
 • Để thực thiện thành công, yêu cầu trước tiên là các nguyên liệu có cùng cấp độ.
 • Các nguyên liệu sẽ biến mất nếu thục hiện ghép thất bại.

Cấp độ áo tàng hình và nguyên liệu tương ứng:

ép áo tàng hình

Tỷ lệ tối đa khi ép áo tàng hình là 80%.

Event huyết lâu

Tham gia sự kiện huyết lâu bằng cách lọt top 10 người đầu tiên có Áo tàng hình đến NPC Linh hồn Tổng Thiên sứ, theo tọa độ Devias (209,29) hoặc Lorencia ( 141 138 ). Dựa theo lv mà chúng ta được chuyển đến các tầng tương ứng của Huyết lâu.

Gặp Linh hồn Tổng Thiên Sứ

Chúng ta có thể lập nhóm từ trước, nhóm từ trước sau khi vào bên trong sẽ không đổi hoặc vào Huyết lâu lập nhóm vẫn được.

Tầng huyết lâu và cấp độ

Dựa theo cấp độ sẽ chuyển người chơi đến các tần tương ứng. Các class khác nhau, DK, DW, ELF và SM sẽ cùng nhóm cấp độ và nhóm cấp độ còn lại là DL, MG, RF.

DK, DW, ELF và SM

Huyết lâu tầng 1 cấp độ 15 đến 80.

Huyết lâu tầng 2 cấp độ 81 đến 130.

Huyết lâu tầng 3 cấp độ 131 đến 180.

Huyết lâu tầng 4 cấp độ 181 đến 230.

Huyết lâu tầng 5 cấp độ 231 đến 280.

Huyết lâu tầng 6 cấp độ 281 đến 330.

Huyết lâu tầng 7 cấp độ 331 đến 400.

Huyết lâu tầng 8 cấp độ master.

DL, MG, RF

Huyết lâu tầng 1 cấp độ 10 đến 60.

Huyết lâu tầng 2 cấp độ 61 đến 110.

Huyết lâu tầng 3 cấp độ 111 đến 160.

Huyết lâu tầng 4 cấp độ 161 đến 210.

Huyết lâu tầng 5 cấp độ 2111 đến 260.

Huyết lâu tầng 6 cấp độ 261 đến 310.

Huyết lâu tầng 7 cấp độ 311 đến 400.

Huyết lâu tầng 8 cấp độ master.

Luật của Huyết lâu

 • Áo tàng hình bị mất khi vào bên trong.
 • Lệnh dịch chuyển vẫn dùng được.
 • Lâu đài máu bắt đầu cuộc chiến không ai được phép vào.
 • Nếu nhân vật bị hạ sẽ trỏ về Devias.
 • Không ảnh hưởng đến kinh nghiệm khi bị hạ.
 • Không mất zen, không rớt đồ khi bị hạ.
 • Hoàn thành nhiệm vụ nhân vật được di chuyển đến Devias.
 • Không thể giao dịch khi làm event.
 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ 15 phút quái vật biến mất và đóng cửa, người chơi trở về Devias.

Thời gian

Diễn ra với tần suất 2h / lần. Diễn ra sự kiện từ 2h30

Thời gian tối đa của sự kiện là 15 phút.

Nhiệm vụ chính

 • Phá hủy cổng thành (đánh đủ số quái yêu cầu)
 • Phá hủy tượng pha lê  (đánh đủ số quái yêu cầu)
 • Hoàn thành và bàn giao Vật phẩm cho Thiên Sứ

Vật phẩm nhiệm vụ sẽ có Kiếm Thiên Sứ, Gậy Thiên Sứ, Nỏ Thiên Sứ.

3 vật phẩm nhiệm vụ

Phần thưởng

 • Dựa theo cấp độ và mức độ hoàn thành nhiệm vụ sẽ thưởng điểm kinh nghiệm.
 • Khi 1 thành viên hoàn thành nhiệm vụ Thiên sứ, các thành viên còn lại (sống sót) nhận được 1 Ngọc Hỗn Nguyên. Ai hoàn tất nhiệm vụ nhận 50% điểm kinh nghiệm, 50% điểm còn lại chia đều cho các thành viên.
Tầng Phá Cổng thành
(A)
Phá Casket
(B)
Hoàn thành nhiêm vụ
(C)
Số lượng quái vật cần diệt(D)
1 20,000 20,000 5,000 160
2 50,000 50,000 10,000 180
3 80,000 80,000 15,000 200
4 90,000 90,000 20,000 220
5 100,000 100,000 25,000 240
6 110,000 110,000 30,000 260
7 120,000 120,000 35,000 280
8 120,000 120,000 35,000 280

 

Điểm kinh nghiệm nhận Mức độ hoàn thành Ví dụ
1 Phá vỡ cổng, casket và hoàn thành nhiệm vụ A + B + C + (thời gian còn lại * D)
2 Phá vỡ cổng và casket nhưng không trả item A + B
3 Phá vỡ cổng thành A
4 Thành viên không phá vỡ cổng thành nhưng hoàn thành nhiệm vụ C + (thời gian còn lại * D)

Trao trả vật phẩm

Khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, đi đến gặp và bàn giao cho Thiên sứ.

npc thiên sứ

>> Cách chọn Sách thuộc tính Pentagram Mu

Các bạn vừa tìm hiểu vài thông tin quan trọng về event Blood Castle (Huyết Lâu). Sự kiện cũng là cách nhận thêm exp giúp nhanh tăng cấp. Thông tin trên hy vọng có ích với các bạn tân thủ.

Đánh giá nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *